Rezervasyon
+902569991821

Topluluk İlişkileri Politikamız

Topluluk İlişkileri Politikamız

 

Le Bleu Hotel olarak, İçinde yaşadığımız toplumun ayrılmaz bir parçası olduğumuzun farkındayız. Bu nedenle toplumumuzu korumak, güvenliğini sağlamak, topluluğun refah seviyesini yükseltmek için ulusal ve uluslararası standartlara uyarak toplumu daha iyi bir düzeye çıkarmayı amaç ediniyoruz.

Yerel halka sosyal ve ekonomik açıdan daha iyi koşullar sunmak için çalışma ve tedarik gibi faktörlerde öncelik veriyoruz. Bizlere verilen talep, öneri, şikâyet gibi geri dönüşlerle de kendimizi geliştirmeyi ve iyileştirmeyi amaç olarak ediniyoruz. 

Bu kapsamda;

Ülkemize değer katma ve sürdürülebilir bir büyüme için toplumumuzun ihtiyacı olan bütün faaliyetlere destek olmanın gerektiğine inanmaktayız

Sürdürülebilir turizm için, enerji, su ve atık verimliliği yüksek, çevre dostu ürünler ve hizmetler satın alıyoruz.

Yerel ekonomiye katkımızın farkındayız bu nedenle tedariklerimizin büyük kısmını yerel üreticilerden yapmaktayız

Bölgemizin kalkınmasına katkı sağlamak için misafirlerimizi bulunduğumuz çevrenin coğrafi, tarihi ve kültürel zenginlikleri hakkında bilgilendiririz.

İhtiyaçlarımızı büyük ölçüde yerel tedarikçilerden temin eder, çevreci politikalara ve uygulamalara sahip tedarikçilerle çalışmayı tercih ederiz.

Eğitim politikaları oluşturup, kadınların katılımına ve farkındalığın artmasına destek olmayı hedefliyoruz.

Kadınların hiçbir şekilde istismar, taciz, ayrımcılık, bastırılma, zorlama, iftira vb. durumlara maruz kalmasına müsaade etmiyoruz. 

İnanç, düşünce ve farklı görüşlere saygı duyarak uyumlu bir çalışma ortamı ve iş birliğini destekleyici faaliyetlere önem vermekteyiz.

Demokrasi ve insan hakları gibi evrensel değerleri, bütün iş yapış süreçlerimizde kılavuzumuz olarak kullanmaktayız.

Yerel kaynakların ve imkânların korunması, bunlara ulaşılabilirliğin sağlanmasına destek olmayı hedeflerimize giden yolda temel taşlar olarak görüyoruz. 

Kısıtlı doğal kaynakları azaltarak çevreye uygun sürdürülebilir enerji kaynağı kullanmayı hedefliyoruz.

Alınacak kararlarda yerel özelliklerin, hassasiyetlerin ve yöre halkının ihtiyaçlarını dikkate alınması için görüşmeler yapıp, bu konuda nasıl bir yol izlenmesi gerektiğine dair sağlam adımlar atıyoruz.

Sponsor olma, yerel etkinlik ve organizasyonlar için destek vererek bölgesel kalkınmanın önünü açmayı ve bölgenin tanınırlığını arttırmayı amaçlıyoruz.

Ortopedik engelli bireylerin hareketi için, plastik kapak toplamına yardımcı olarak Türkiye Omurilik Felçliler Derneği ile ‘’ Plastik Kapak Projesi’nde iş birliği içinde olmayı değerlerimizin arasında görüyoruz.