Rezervasyon
+902569991821

İnsan Kaynakları Politikası

İnsan Kaynakları Politikası

 

Le Bleu Hotel olarak; ‘’en değerli sermaye ve hazinemiz insan kaynağımızdır” felsefesi insan kaynakları politikamızın özünü oluşturmaktadır. İnsan haklarına saygılı çalışma prensibimizle ve adil çalışma koşullarıyla insana verdiğimiz değeri tüm çalışanlarımıza gösteriyor aynı zamanda iş dünyasında güven ortamını yaratmayı amaçlıyoruz. 

İş dünyasında fırsat eşitliği sunarak, insan haklarını destekleyerek, insana yakışır çalışma koşullarla Birleşmiş Milletlerin Yol Gösterici İlkelerini temel alarak İnsan Kaynakları Politikasını geliştirmekteyiz. 

Bu amaç doğrultusunda; 

Çalışanlarda ve iş başvurusu yapan kişilerde hiçbir şekilde dil, din, ırk, mezhep, cinsiyet, yaş, medeni hal, inanç, etnik ve ulusal köken, fiziksel engel ve benzeri nedenlerle ayrımcılık yapılmamaktadır.

18 yaşından küçük çocuk ve genç işçiler işe alınmaz ve çalıştırılmaz.

Güvenli ve sağlıklı çalışma koşulları yaratarak çalışanlarımızın sağlığının bozulmasının önlüyor, takım çalışmasının teşvik ediyor, her seviyede çalışanımıza liderlik ederek onları yönetime dâhil etmeyi amaçlıyoruz.

Şirketi geleceğe taşıyacak olanın personeller arasında kültürel çeşitlilik, bakış açısı, bireysel ve mesleki gelişim, açık iletişim, düşünce özgürlüğü olduğunun farkında olarak bu konuda çalışan personellerimizi destekliyoruz.

Çalışanlarımızda; güvenli, sağlıklı, İş Etiği Değerlerinin yaşatıldığı, katılıma ve değişime açık, potansiyellerini sergileyebilecekleri bir çalışma ortamında, kurumsal bağlılığını artıracak uygulamaların ve yaklaşımların geliştirilmesi suretiyle, ortak bir şirket kültürü oluşturulması amaçlanmaktadır.

Sezon içerisinde çalışanlarımıza yönelik eğlence ve partiler düzenlenerek motivasyon arttırılmaktadır.

Çalışanlarımız bireysel ve kurumsal alanda eğitimler vererek gelişimlerini destekliyoruz.