Rezervasyon
+902569991821

İnsan Hakları Politikamız

İnsan Hakları Politikamız

Faaliyetleri ve performansı ile saygın ve güvenilir bir konuma sahip olan Le Bleu Hotel, sürdürülebilir turizm anlayışı çerçevesinde, insan haklarına saygılı bir iş ortamı yaratmayı ve bu anlayışını yayarak çalışan personelinin, müşterilerinin ve paydaşlarının bilinç ve farkındalığını artırmayı hedeflemektedir.

Çalışmalarımızda İnsan Haklarına saygı duyarak, Ulusal ve Uluslararası tüm yasal hak ve kurallara uymayı temel değerlerimizden biri olarak saymaktayız. 

Amacımız; insanların temel hak ve özgürlüklerini benimseyerek ve korunmasını sağlayarak insan hayatına yakışır bir çalışma koşulları ve misafir memnuniyeti sağlamaktır. Ayrıca amaçlarımız arasında yoksulluk, açlık, cinsiyet eşitsizliği, iklim krizi, kadın hakları, gibi insan hayatına uygun yaşamanın mihenk taşları da temel değerlerimiz arasında bulunmaktadır.

Le Bleu Resort Hotel faaliyetleri ile ilgili olarak uluslararası kabul görmüş tüm insan haklarına saygı göstermeyi taahhüt eder ve bu kapsamdaki tüm mevzuat ve sözleşmelere uyum sağlamaktadır.

Bu Kapsamda;

 • Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesini, Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi’nin, İnsan Hakları Evrensel Beyannamesinin, Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) maddelerini, Türkiye Anayasasının tüm kurallarına uymayı, 
 • Kültür, dil, din, ırk ve cinsiyette ayrım yapmadan, önyargısız ve eşit davranmayı,
 • Güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı sağlamayı,
 • Personellerimize yatırım yapmayı, gelişimlerini desteklemeyi ve terfilerini sağlayacak eğitimler düzenlemeyi, çalışma alanlarının ve koşullarının sağlık ve güvenlik şartlarını iyileştirmeyi,
 • Paydaşlarımıza, personellerimize ve tedarikçilerimize çevreye dair eğitimler vererek sürdürülebilir bir çevreye dair bilgilendirmeyi ve bilinçlendirmeyi,
 • Kadınların istismar, taciz, ayrımcılık, bastırılma, zorlama, iftira vb. durumlara maruz kalmasına müsaade etmeyerek kadınların kattıkları değerlerin farkındalığıyla kadınları desteklemeyi,
 • Kadınların iş gücüne katılımını desteklemeyi ve bu konuda eğitimler vermeyi,
 • İşe alma, tazminat, eğitim, ödüllendirme, terfi verme, işten çıkarma veya emekliye ayırmada ırk, din, milli köken, engellilik, yaş, cinsiyet, cinsel tercih, dernek üyeliği, siyasi görüş gibi konularda ayrımcılık yapmadan herkese adil ve eşit davranmayı,
 • Personel dilek, istek ve şikayetlerini özgüce dile getirebilmesi için her türlü imkanı sağlamayı, 
 • Personellerimizde kariyerlerinde, yeteneklerinde desteklemeyi, 
 • Ücret dağılımını adaletli yapmayı ve yasal şartlara uygun şekilde ödemeyi, 
 • Çocuk Hakları Sözleşmesi’nin kurallarını kabul ediyoruz. On sekiz yaşına kadar her bireyi çocuk kabul ediyor, haklarına saygı duyuyoruz. Çocuklarımızı psikolojik şiddet, fiziksel şiddet ve ticari sömürüye karşı korumayı, 
 • Çocuk hakları konusunda farkındalık yaratmayı ve bu konuda bilgi ve eğitimler vermeyi,
 • İşletme içerisinde çocukların gelişimine katkıda bulunan, düşünce ve isteklerini, duygularını rahatça ifade edebilecekleri, kendilerini özgür ve rahat hissedecekleri imkanlar sunmayı,

Le Bleu Hotel olarak taahhüt ve beyan ederiz.