Rezervasyon
+902569991821

İş Sağlığı ve Güvenliği Politikamız

İş Sağlığı ve Güvenliği Politikamız

 

Le Bleu Hotel olarak, çalışan personellerimizin sağlık, güvenlik ve mutluluğunu profesyonel hayatımızın ayrılmaz bir parçası olarak görmekteyiz. Bu nedenle çalışanlarımızın iş yeri çalıma koşullarının iyileştirilmesi, meslek hastalıklarından korumak ve sağlıklı yaşamak konusunda teşvik ile uygun çalışma ortamını sağlamayı amaçlıyoruz.

Bu kapsamda;

Organizasyon içinde etkili İSG uygulamalarını desteklemeyi ve ilgili politikalar, prosedürler, sistemler, bilgilendirme, eğitim, tanıtım programları ve organizasyonel yapılanmalar oluşturmayı ve takibini yapmayı, 

Yasal şartlar ve kendi şartlarımız çerçevesinde güvenli ve sağlıklı iş yeri, iş hijyeni ile insan sağlığını korumayı,

İSG yönetim sistemin planlanması, uygulanması, performans değerlendirmesi ve iyileştirme faaliyetlerinde çalışanların katılımının sağlanmasını ve bu yönetim sistemini sürdürebilirlik ilkelerine entegre etmeyi.

Kontrollü çalışma için güvenli çalışma alanı ve donanım sağlanmasını, 

Sürekli iyileştirmeyi sağlayabilmek için nicel hedefler belirlemeyi, aksiyon planları oluşturmayı ve düzenli aralıklarda takip etmeyi, 

Çalışanlarımızı iş sağlığı ve güvenliği alanında eğitmeyi ve iyi bir iş sağlığı ve güvenliği bilincine erişmelerini sağlamayı 

Faaliyetler ile ilgili tehlikeleri belirlemeyi, riskleri değerlendirmeyi, riskleri azaltmak için gerekli kontrol önlemlerini tarif etmeyi ve belirlenen önlemlere uygun çalışılmasını sağlamayı, 

Yürürlükteki tüm İSG ile ilgili mevzuat, düzenlemeler ve standartlarıyla uyumlu olmayı,

Alt işveren, tedarikçiler, paydaşlar ve 3.tarafların da bu politikaya uygun hareket etmelerini sağlamayı,

İş Sağlığı ve Güvenliği Politikamız olarak taahhüt ve beyan ederiz.