Rezervasyon
+902569991821

Satın Alma Politikamız

Satın Alma Politikamız

 

Sürdürülebilir tedarik zinciri yönetimi, müşteri ve paydaş gereksinimlerinden kaynaklanan sürdürülebilir kalkınmanın ekonomik, çevresel, sosyal boyutunun da hedeflerini göz önünde bulundururken, tedarik zinciri boyunca işletmeler arasında malzeme, bilgi ve sermaye akışlarının yönetimi ve işbirliğinin sağlanmasıdır. 

Le Bleu Hotel olarak satın alma faaliyetlerimizde sürdürülebilir turizmin gerekliliklerini yerine getirmeyi, tüm tedarikçilere eşit, adil ve açık fırsatlar vermeyi ve karşılıklı güven yolu ile işbirliklerimizi sürdürmeyi amaçlıyoruz.

Bu kapsamda;

  • Sürdürülebilir Tedarik anlayışımızla, tedarikçilerimizin ve hizmet aldığımız tüm iş ortaklarımızın Sürdürülebilir Turizme destek vermesini sağlamayı,
  • Tedarikçilerimizi, çevre güvenlik, sağlık. İnsan hakları, sosyal ve kültürel yasal yükümlülüklerinin gerekliliklerini karşılıyor olanlardan, bununla birlikte sürdürülebilirliği göz önünde bulundurup sürekli iyileştirme prensibiyle çalışanlardan tercih etmeyi,
  • Turizm sektöründe faaliyet gösteren kuruluşlar ile etik değerler çerçevesinde serbest rekabet ortamının sağlanmasını, tedarik süreçlerini ilgili yasal düzenlemeler ve ulusal-uluslararası standartlar ile uyumlu şekilde gerçekleştirmeyi
  • Tedarikçilerimizi düzenli görüşme ve ziyaretler ile denetleyip ve değerlendirerek karşılıklı güven, etkin iletişim ve iş ortaklığı anlayışını esas alarak, sürdürülebilirlik uygulamalarımızı paydaşlarımıza duyurup destek vermelerini sağlamayı, İşletmemize ürün ve hizmet alımlarında ‘Adil Ticaret’’ ve ‘’Fırsat Eşitliği’ ilkelerine uygun olarak hareket etmeyi 
  • Satın alma aşamasında Yöresel ve Kültürel ürünler tercih edilerek, çevre yöre halkına destekleyici bir ekonomi geliştirmeyi, yerel girişimcilerin geliştirilmesine ve bölgenin kalkınmasına ve kültürün tanıtılmasına katkı sağlamayı,
  • Satın Alma Süreçlerimizde atıkları en aza indirmek için gıda dahil sarf ve tek kullanımlık malların satın alınması sürecini dikkatle yönetip, tedarik ettiğimiz ürünlerin doğa dostu, tasarruflu, geri dönüştürülebilen ve geri kazanılmış malzemeler olmasını sağlamayı,
  • Yerel üreticilerde kadın girişimcileri destekleyerek bölgenin gelişmesine ve kalkınmasına katkıda bulunmayı, tedarikçiler ile belirli plan dahilinde giderek karbon emisyonunu azaltmayı,
  • Tedarikçilerimiz ile sürekli iletişim halinde bulunarak sürdürülebilirlik bilinci ve farkındalığının gelişimine katkı sağlamayı, sürdürülebilirlik performanslarını ölçmeye, değerlendirmeye ve sürekli iyileştirmeye yönelik destek sağlamayı,
  • Tedarikçilerimizi, yaban hayatını, hayvan haklarını ve doğal yaşam alanlarının korunması bilincine sahip olanlardan tercih etmeyi taahhüt ederiz.