Rezervasyon
+902569991821

Çevresel Sürdürülebilirlik Politikası

Çevresel Sürdürülebilirlik Politikası

 

Hızla artan nüfusun, sanayinin ve artan insan faktörlerinin sonucunda dünyaya verilen zararlar gelecek nesiller için hayatı olumsuz etkilemektedir. Bu artan küresel süreçte doğru yönetilemeyen faktörler sonucunda insan sağlığı ve dünya geri dönülemez bir şekilde harabiyete uğramaktadır. Bu durum sürdürülebilir yaklaşımın ne kadar elzem bir amaç taşıdığını gözler önüne sermektedir.  

Bu amaç doğrultusunda atıkları azaltmak, doğal kaynakların korunması, israfın önlenmesi, çevreye en az zarar veren malzemelerin kullanılması vs. gibi faaliyetlerle sürdürülebilir bir çevreyle hem insan sağlığını hem de dünyayı korumanın mümkün olduğuna inanıyoruz.

Yapılan bu faaliyetlerde yerel mevzuatlar, yerel ve küresel standartlar ve turizm sektörüne ait şartları göz önüne alarak bu husustaki gereklilikleri yerine getirmek için gerekli faaliyetler gerçekleştirmek amacını taşıyoruz.

Le Bleu Hotel Ailesi olarak tüm yönetim ekibimiz ve ekip arkadaşlarımız başta olmak üzere; misafirlerimiz, tedarikçi firmalarımız ve iş ortaklarımızla birlikte çevreye ve sürdürülebilir bir dünyaya hizmet etme amacıyla faaliyet göstereceğimizi taahhüt ederiz.

Bu hususta;

Atık kullanımı azaltmayı, oluşan atıkları geri kazanmayı,

Karbon ve su ayak izimizi azaltmayı,

İnsan sağlığına ve çevreye olan zararlı etkileşimleri en aza indirmeyi,

İsrafı önlemeyi,

Biyoçeşitliliği korumayı,

Kaynakları verimli ve özenli kullanmayı amaçlar, bunu sağlayan tüm faaliyetleri desteklemekteyiz.