Rezervasyon
+902569991821

Sürdürülebilirlik Raporumuz

Sürdürülebilirlik Raporumuz

Le Bleu Hotel olarak; Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Organizasyonun amaçlarını ve bu kapsamda temel ilkeler olan; Sosyal Eşitlik, Misafir Memnuniyeti, Fiziksel Bütünlük, Yerel Refah, Kültürel Zenginlik, Biyolojik Çeşitlilik, Kaynak Verimliliği, Ekonomik Süreklilik, İstihdam Kalitesi, Toplumsal Refah, Yerel Kontrol, Çevresel Saflık ilkelerini temel alarak Sürdürülebilir Turizm Uygulamasına entegre etmeyi amaçlıyoruz.

Bu amaç doğrultusunda;

Türkiye’de uygulanan kanunlara, mevzuatlara, yönetmeliklere ve uluslararası standartlara uygun faaliyetleri hayata geçirmeyi

İnsan haklarına büyük saygı duyarak; dil, din, ırk, cinsiyet vb. her türlü ayrımcılığı reddedip, özel korumalı gruplar ve diğer savunmasız gruplara yönelik, ticari, cinsel veya başka herhangi bir istismar veya tacizin karşısında durmayı, 

Çevresel etkileri en aza indirmek için atıkların kaynağında azaltılması, ayrıştırılması ve bertaraf çevresel sürdürülebilirliği sağlamayı, elektrik, doğalgaz, su kullanımını azaltarak kısıtlı kaynakları korumayı, doğal yaşamın devamlılığını sürdürerek ve Biyoçeşitliliği korunmasına yardımcı olarak, turizm gelişiminde temel oluşturan çevresel kaynakların en uygun kullanımını sağlamayı, 

Sıfır kaza ilkesiyle çalışarak, çalışanlarımızın sağlıklı, mutlu bir iş ortamında çalışmasını, Bu hususta güvenilir bir ortam yaratmayı ve yaratılan güvenilir ortamın devamlılığını sağlamayı, İş sağlığı ve güvenliği konusunda gerekli atılımları yapıp personel eğitimlerini vererek bu konuyu kurumsal kültür haline getirmeyi,

Tüm ürün ve hizmet alımında ülke ekonomisine katkıda bulunmak için öncelikle yerel/bölgesel ve sürdürülebilirlik konularına önem veren, çevresel – sosyal etkileri yöneten tedarikçilerle çalışmayı, bununla birlikte seçim yaparken adil, tarafsız ve şeffaf olmayı, kadın, genç ve dezavantajlı grupların istihdamına yönelik fırsatlar yaratmayı,

Misafirlerimizin memnuniyetini en üst düzeyde tutmayı, bu doğrultuda her türlü kaynaktan gelen misafir şikâyetlerini takip edip, şikâyetleri çözüme kavuşturmayı, şikâyetleri fırsat olarak değerlendirerek ürün ve hizmet kalitemizi arttırmayı,

Enerji Kaynaklarımızı en verimli şekilde kullanarak ve alternatif yenilenebilir kaynakları kullanımını arttırarak, enerji performansımızı sürekli iyileştirmeyi, 

Hammadde temininde satın alınacak ürün seçiminde; geri dönüştürülebilir, geri dönüştürülmüş malzemeden üretilmiş, çevre sertifikalı, sürdürülebilirlik ilkelerine uygun ürünlere öncelik vermeyi,

Le Bleu Hotel olarak taahhüt ve beyan ederiz.